Сервиз


За поддържане и обслужване на строителната техника по обектите имаме на разположение Подвижни работилници, заваровъчни агрегати, обслужващ транспорт и квалифициран работнически и ИТР персонал.