Проекти за 2006 годинаПрез последната година основните поръчки и обекти изпълнени от дружеството са:

•Кариера Родопи – Пловдив (Земни работи с багер, булдозер, автомобили ….)
•“Летище София”
•Направа на горски път – “Хайдушки поляни”
•“Брегоукрепване на р. Дунав м/у о-в Ватин о-в Вардим”
•“Монтаж на пътни съоръжения – язовир”Цанков камък”
•Превоз с т.т. ремарке до 150т на тежки и извън габаритни товари на :
   •оборудване за МДК Пирдоп
   •оборудване за ТЕЦ “Марица Изток 2 “
   •оборудване за НЕК ВЕЦ – Родопи и др.
•Свлачище с. Светлина
•ТЕЦ “Марица Изток 1”
•Ски писти – град Банско
•“Сметище Враждебна”
•Път “х. Пионерска – Паничище”
•Път към Сапарева баня
•Направа диги на р. Стряма
•Сондажни работи обект “Пампорово”
•Газопроводно отклонение от ГРС Калитиново – ГРС Казанлък
•Прокарване на водопровод