За компанията

“ Строителна механизация – Пловдив” АД е акционерно дружество, регистрирано от Пловдивски Окръжен съд по фирмено дело №5469/98г. с търговски адрес гр. Пловдив, ул.Братя Бъкстоун №155. Като самостоятелно предприятие – УСМ –Пловдив, чиито правоприемници сме, е създадено на 01.08.1961 г. с Решение на Министерството на строежите...
Пълен текст

Изградени обекти от национално значение

През 42 годишното си съществуване “Строителна механизация – Пловдив” АД е работило на много важни за стопанството на Република България обекти – язовири, заводи, газопроводи, рекултивации:
   - изграждане на язовири – “Доспат”, “Антон Ивановци – Кричим”, “Черногорово” и др.;
   - заводи – “Кремиковци”, “Девня”, НХК “Бургас”, ЧЛЗ “Ихтиман”, ККВА “Тракия”, СЛЗ “Раковски” и др..;
   - транзитен газопровод за Гърция, Турция и Македония;
   - автомагистрала “Тракия” и по ремонта и изграждане на други пътни артерии в страната; Пълен текст

Завършени проекти през 2006 година


През последната година основните поръчки и обекти изпълнени от дружеството са:

•Кариера Родопи – Пловдив (Земни работи с багер, булдозер, автомобили ….)
•“Летище София”
•Направа на горски път – “Хайдушки поляни”
•“Брегоукрепване на р. Дунав м/у о-в Ватин о-в Вардим”
•“Монтаж на пътни съоръжения – язовир”Цанков камък”
Пълен текст