Автокранове  1. КС 4561 А - 16 тона - 1 бр.
  2. ДС 0182 R - 18 тона - 1 бр.
  3. ДС 0254 - 25 тона - 1 бр.
  4. ДС 0281 Т - 28 тона - 1 бр.
  5. АД 20 - 20 тона - 1 бр.
  6. ДС 6471 - 40 тона - 2 бр.
  7. НК 060.04 / ФАУН / - 60 тона - 1 бр.
  8. ЛТМ 1060 / ЛИБХЕР / - 60 тона - 1 бр.